Annoy, frighten, scare, etc. the hell out of someone idiom ne demek?

"Annoy, frighten, scare, etc. the hell out of someone" ifadesi, "birini çok fazla rahatsız etmek, korkutmak, ürkütmek vb." anlamına gelir.

Bu ifade, bir kişinin başka bir kişiye yoğun bir duygusal tepki - özellikle rahatsızlık, korku veya endişe - yaşatması durumunu belirtmek için kullanılır.

Genellikle abartılı bir şekilde ifade edilir ve kişinin deneyimlediği duygunun şiddetini vurgular. Mecazi bir kullanımdır ve günlük konuşmada vurgulamak amacıyla sıklıkla yer alır.İşte "annoy, frighten, scare, etc. the hell out of someone" ifadesi ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "That horror movie scared the hell out of me."

Türkçe: "O korku filmi beni çok korkuttu."


English: "Her driving frightens the hell out of her passengers."

Türkçe: "Onun araba kullanma şekli yolcularını çok korkutuyor."


English: "The loud explosion scared the hell out of everyone in the vicinity."

Türkçe: "Yüksek sesli patlama, çevredeki herkesi çok ürküttü."


English: "His sudden appearance in the dark room frightened the hell out of me."

Türkçe: "Karanlık odada ani belirişi beni çok korkuttu."


English: "The way he yelled at them annoyed the hell out of his colleagues."

Türkçe: "Onlara bağırma şekli, meslektaşlarını çok rahatsız etti."

Yorumlar