Annoyed ne demek?

"Annoyed" kelimesi, "rahatsız olmuş" veya "sinirlenmiş" anlamına gelir ve bir kişinin bir durum, olay veya başka bir kişi tarafından rahatsız edildiğini, sinirlendiğini veya huzursuz hissettiğini ifade eder.

Bu terim, genellikle istenmeyen davranışlar veya olaylar karşısında yaşanan olumsuz duygusal tepkileri belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin duygusal durumunu veya tepkisini ifade eder.


İşte "annoyed" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She was annoyed by the constant interruptions during her presentation."
Türkçe: "Sunumu sırasında sürekli kesintilerden rahatsız oldu."

English: "He became annoyed when he couldn't find his keys."
Türkçe: "Anahtarlarını bulamayınca sinirlendi."

English: "I'm really annoyed with myself for making such a silly mistake."
Türkçe: "Böyle aptalca bir hata yaptığım için kendimden gerçekten rahatsızım."

English: "The loud music from the party next door annoyed us all night."
Türkçe: "Yan dairedeki partiden gelen yüksek müzik bizi tüm gece rahatsız etti."

English: "They were visibly annoyed at the delay of their flight."
Türkçe: "Uçuşlarının gecikmesinden dolayı açıkça sinirlendiler."

Yorumlar