Annual Abstract of Statistics ne demek?

"Annual Abstract of Statistics" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "Yıllık İstatistik Özeti" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir ülkenin veya bölgenin çeşitli alanlardaki (ekonomi, sağlık, eğitim, nüfus vb.) istatistiksel verilerini içeren ve her yıl düzenli olarak yayımlanan resmi bir yayını ifade eder.

"Yıllık İstatistik Özeti", hükümetler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve kamuoyu tarafından genel bir durum değerlendirmesi yapmak ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir döneme ait istatistiksel verileri özetleyen bir yayını belirtir.İşte "Annual Abstract of Statistics" ile ilgili örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


English: "The Annual Abstract of Statistics is a valuable resource for understanding economic trends."
Türkçe: "Yıllık İstatistik Özeti, ekonomik eğilimleri anlamak için değerli bir kaynaktır."

English: "Researchers often refer to the Annual Abstract of Statistics for demographic data."
Türkçe: "Araştırmacılar sıklıkla demografik veriler için Yıllık İstatistik Özetine başvururlar."

English: "The latest Annual Abstract of Statistics shows an increase in renewable energy usage."
Türkçe: "En son Yıllık İstatistik Özeti, yenilenebilir enerji kullanımında bir artış gösteriyor."

English: "Policy makers use the Annual Abstract of Statistics to inform their decisions."
Türkçe: "Politika yapıcılar, kararlarını bilgilendirmek için Yıllık İstatistik Özetini kullanırlar."

English: "The Annual Abstract of Statistics provides an overview of the country's health outcomes."
Türkçe: "Yıllık İstatistik Özeti, ülkenin sağlık sonuçlarına genel bir bakış sağlar."

Yorumlar