Annual accounts ne demek?

"Annual accounts" ifadesi, "yıllık hesaplar" veya "yıllık mali tablolar" anlamına gelir ve bir şirketin, kuruluşun veya bireyin bir mali yıl boyunca gerçekleştirdiği finansal faaliyetlerin kaydını içeren raporları ifade eder.

Bu hesaplar genellikle gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve sermaye değişiklikleri tablosunu içerir. "Yıllık hesaplar", şirketlerin finansal durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılır ve hissedarlar, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar ve diğer ilgili taraflar tarafından incelenir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan finansal raporlama ve muhasebeyle ilgili bir terimdir.İşte "annual accounts" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's annual accounts are audited by an independent accounting firm."

Türkçe: "Şirketin yıllık hesapları bağımsız bir muhasebe firması tarafından denetlenir."


English: "Investors closely examine the annual accounts to assess the company's financial health."

Türkçe: "Yatırımcılar, şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için yıllık hesapları yakından inceler."


English: "The deadline for submitting the annual accounts to the regulatory body is approaching."

Türkçe: "Yıllık hesapların düzenleyici kuruma sunulma süresi yaklaşıyor."


English: "Annual accounts provide valuable insights into the company's revenue and expenses over the past year."

Türkçe: "Yıllık hesaplar, şirketin geçen yıl boyunca elde ettiği gelir ve giderler hakkında değerli içgörüler sağlar."


English: "The board of directors reviewed the annual accounts before publishing the annual report."

Türkçe: "Yönetim kurulu, yıllık raporu yayınlamadan önce yıllık hesapları gözden geçirdi."

Yorumlar