Annual earnings ne demek?

"Annual earnings" ifadesi, "yıllık kazançlar" anlamına gelir ve bir şirketin, kuruluşun veya bireyin bir yıl boyunca elde ettiği toplam geliri ifade eder.

Bu terim, genellikle işletmelerin finansal performansını değerlendirmek veya bir kişinin yıllık ücretini ve diğer gelir kaynaklarını belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan finansal kazanç ve gelirle ilgili bir terimdir.


İşte "annual earnings" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The CEO's annual earnings include a base salary, bonuses, and stock options."
Türkçe: "CEO'nun yıllık kazançları, temel maaş, bonuslar ve hisse senedi opsiyonlarını içerir."

English: "The company reported an increase in annual earnings due to higher sales."
Türkçe: "Şirket, satışlardaki artış nedeniyle yıllık kazançlarda bir artış bildirdi."

English: "Her annual earnings from her freelance work have steadily increased over the years."
Türkçe: "Serbest çalışmadan elde ettiği yıllık kazançları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttı."

English: "Investors are keenly interested in the annual earnings report to assess the company's financial health."
Türkçe: "Yatırımcılar, şirketin finansal sağlığını değerlendirmek için yıllık kazanç raporuna büyük ilgi gösteriyorlar."

English: "Comparing annual earnings across different sectors can provide insights into economic trends."
Türkçe: "Farklı sektörlerdeki yıllık kazançların karşılaştırılması, ekonomik eğilimler hakkında içgörüler sağlayabilir."

Yorumlar