Annual hours contract ne demek?

"Annual hours contract" ifadesi, "yıllık saat sözleşmesi" anlamına gelir.

Bu tür bir sözleşme, bir çalışanın bir yıl içinde belirli bir sayıda saat çalışmayı taahhüt ettiği bir istihdam anlaşması türüdür.

Çalışma saatleri, işverenin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde dağıtılabilir, bu da çalışanın bazı dönemlerde daha uzun saatler çalışmasını, diğer dönemlerde ise daha az çalışmasını gerektirebilir. Yıllık saat sözleşmeleri, özellikle mevsimlik işlerde veya talebin değişken olduğu sektörlerde yaygındır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir çalışma saatleri düzenlemesini ifade eder.İşte "annual hours contract" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She works under an annual hours contract, which allows for flexible scheduling throughout the year."

Türkçe: "Yıl boyunca esnek programlama imkanı sunan bir yıllık saat sözleşmesi altında çalışıyor."


English: "The company introduced annual hours contracts to better manage seasonal fluctuations in demand."

Türkçe: "Şirket, mevsimsel talep dalgalanmalarını daha iyi yönetmek için yıllık saat sözleşmelerini tanıttı."


English: "Employees on annual hours contracts may work more hours during busy periods and fewer hours when it's quieter."

Türkçe: "Yıllık saat sözleşmesi olan çalışanlar, yoğun dönemlerde daha fazla saat ve sakin dönemlerde daha az saat çalışabilirler."


English: "His annual hours contract specifies a total of 1800 working hours for the year."

Türkçe: "Yıllık saat sözleşmesi, yıl için toplam 1800 çalışma saati belirtiyor."


English: "Annual hours contracts can provide workers with greater stability and predictability in their working hours and earnings."

Türkçe: "Yıllık saat sözleşmeleri, çalışanlara çalışma saatleri ve kazançları konusunda daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir."

Yorumlar