Annual leave ne demek?

"Annual leave" ifadesi, "yıllık izin" anlamına gelir ve çalışanların her yıl belirli bir süre için işten ücretli olarak ayrılabildikleri, dinlenme, tatil veya kişisel işler için zaman ayırabildikleri dönemi ifade eder.

Bu, çalışanların hakları arasında yer alır ve genellikle işverenler tarafından sağlanan bir yarardır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan iş hayatında çalışanların dinlenme ve yenilenme amacıyla kullandıkları ücretli izin dönemini belirtir.İşte "annual leave" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She is planning to travel to Europe during her annual leave."

Türkçe: "Yıllık izninde Avrupa'ya seyahat etmeyi planlıyor."


English: "Employees are entitled to 20 days of annual leave each year."

Türkçe: "Çalışanlar, her yıl 20 gün yıllık izin hakkına sahiptir."


English: "He used his annual leave to volunteer for a charity organization."

Türkçe: "Yıllık iznini bir hayır kuruluşunda gönüllü olarak kullanıyor."


English: "The company's annual leave policy allows employees to carry over unused leave to the next year."

Türkçe: "Şirketin yıllık izin politikası, çalışanların kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla devretmelerine izin veriyor."


English: "I have to submit my annual leave request by the end of the month."

Türkçe: "Ay sonuna kadar yıllık izin talebimi sunmam gerekiyor."

Yorumlar