Annual loss ne demek?

"Annual loss" ifadesi, "yıllık zarar" anlamına gelir ve bir şirketin, kuruluşun veya bireyin bir yıl içinde karşılaştığı toplam finansal kaybı ifade eder.

Bu terim, genellikle işletmelerin finansal performansını değerlendirmek için kullanılır ve gelirlerin giderlerden düşük olması durumunda ortaya çıkar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan finansal durum ve sağlıkla ilgili bir kavramdır.İşte "annual loss" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company reported an annual loss for the third consecutive year."

Türkçe: "Şirket, üst üste üçüncü yıl için yıllık zarar bildirdi."


English: "Efforts to reduce annual loss include cost-cutting measures and improving efficiency."

Türkçe: "Yıllık zararı azaltma çabaları, maliyetleri düşürme önlemleri ve verimliliği artırma çalışmalarını içerir."


English: "The annual loss was primarily due to declining sales and increased production costs."

Türkçe: "Yıllık zarar, esas olarak azalan satışlar ve artan üretim maliyetleri nedeniyle oluştu."


English: "Investors are concerned about the company's annual loss and its impact on stock prices."

Türkçe: "Yatırımcılar, şirketin yıllık zararı ve bunun hisse fiyatları üzerindeki etkisi konusunda endişeli."


English: "The annual loss has forced the company to reconsider its business strategy."

Türkçe: "Yıllık zarar, şirketi iş stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorladı."

Yorumlar