Annual report ne demek?

"Annual report" ifadesi, "yıllık rapor" anlamına gelir ve genellikle şirketlerin, kuruluşların veya derneklerin bir önceki yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, finansal performansın ve gelecek planlarının detaylı bir özetini içeren resmi bir belgedir.

Yıllık raporlar, şirketin hissedarlarına, yatırımcılara ve diğer ilgili taraflara şeffaflık sağlamak ve onları bilgilendirmek amacıyla hazırlanır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kurumsal iletişim ve bilgilendirme amacı taşıyan bir belgeyi ifade eder.İşte "annual report" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company's annual report highlights significant achievements and financial performance over the past year."

Türkçe: "Şirketin yıllık raporu, geçen yıl boyunca elde edilen önemli başarıları ve finansal performansı vurgular."


English: "Investors carefully review the annual report to assess the company's health and future prospects."

Türkçe: "Yatırımcılar, şirketin sağlığını ve gelecek beklentilerini değerlendirmek için yıllık raporu dikkatlice incelerler."


English: "The annual report is available on the company's website for anyone interested in learning more about its operations."

Türkçe: "Yıllık rapor, faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için şirketin web sitesinde mevcuttur."


English: "Environmental initiatives and social responsibility projects are often featured in the annual report."

Türkçe: "Çevresel girişimler ve sosyal sorumluluk projeleri sıklıkla yıllık raporda yer alır."


English: "Preparing the annual report requires collaboration between various departments within the company."

Türkçe: "Yıllık raporu hazırlamak, şirket içindeki çeşitli departmanlar arasında işbirliği gerektirir."

Yorumlar