Annual return ne demek?

"Annual return" ifadesi, "yıllık getiri" anlamına gelir ve bir yatırımın bir yıl boyunca elde ettiği kazancın veya kaybın yüzdesel ifadesidir.

Bu terim, genellikle yatırımcıların bir yatırımın performansını değerlendirmek için kullandıkları bir ölçüttür. Yıllık getiri, yatırımın başlangıç değeriyle, bir yıl sonundaki değeri arasındaki farkın yüzdesel oranını gösterir ve yatırımın ne kadar karlı olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan finansal analiz ve yatırım değerlendirmesiyle ilgili bir kavramdır.İşte "annual return" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The fund's annual return was 5% last year."

Türkçe: "Fonun geçen yılki yıllık getirisi %5 idi."


English: "Investors are always looking for investments with high annual returns."

Türkçe: "Yatırımcılar her zaman yüksek yıllık getirisi olan yatırımlar arıyorlar."


English: "Comparing the annual returns of different assets is crucial for portfolio diversification."

Türkçe: "Farklı varlıkların yıllık getirilerini karşılaştırmak, portföy çeşitlendirmesi için hayati önem taşır."


English: "The annual return on investment (ROI) helps investors gauge the efficiency of an investment."

Türkçe: "Yatırımın yıllık getirisi (ROI), yatırımcıların bir yatırımın verimliliğini ölçmelerine yardımcı olur."


English: "A negative annual return indicates a loss in the investment value over the year."

Türkçe: "Negatif bir yıllık getiri, yatırımın değerinde yıl boyunca bir kayıp olduğunu gösterir."

Yorumlar