Annual stockholders' meeting ne demek?

"Annual stockholders' meeting" ifadesi, "yıllık hissedarlar toplantısı" anlamına gelir ve bir şirketin hissedarlarını, şirketin finansal durumu, yönetim kurulu seçimleri ve diğer önemli konular hakkında bilgilendirmek ve bu konularda karar almak üzere her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği resmi toplantıyı ifade eder.

Bu toplantılar, hissedarların şirket yönetimine doğrudan katılımını sağlar ve şirketin şeffaflığını artırır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan şirketlerin yıllık olarak düzenlediği önemli bir toplantıyı belirtir.İşte "annual stockholders' meeting" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annual stockholders' meeting is an opportunity for shareholders to question the board of directors about the company's performance."

Türkçe: "Yıllık hissedarlar toplantısı, hissedarların şirketin performansı hakkında yönetim kuruluna soru sorma fırsatıdır."


English: "At the annual stockholders' meeting, the CEO presents the yearly financial report and future strategies."

Türkçe: "Yıllık hissedarlar toplantısında, CEO yıllık finansal raporu ve gelecek stratejilerini sunar."


English: "All shareholders are encouraged to attend the annual stockholders' meeting to exercise their voting rights."

Türkçe: "Tüm hissedarlar, oy haklarını kullanmaları için yıllık hissedarlar toplantısına katılmaya teşvik edilir."


English: "The outcomes of the annual stockholders' meeting are documented and made available to the public."

Türkçe: "Yıllık hissedarlar toplantısının sonuçları belgelenir ve kamuoyuna açıklanır."


English: "Proxy voting is allowed for shareholders who cannot attend the annual stockholders' meeting in person."

Türkçe: "Şahsen katılamayan hissedarlar için yıllık hissedarlar toplantısında vekaleten oy kullanma imkanı tanınır."

Yorumlar