Annuitant ne demek?

"Annuitant" kelimesi, "emekli maaşı alan kişi" veya genel olarak "yıllık gelir alan kişi" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle bir emeklilik fonu, sigorta poliçesi veya herhangi bir yatırım planından düzenli olarak yıllık gelir (anuiti) alan kişiler için kullanılır. Annuitant, anuiti sözleşmesine göre belirlenen şartlar dahilinde belirli bir zaman periyodunda düzenli ödemeler almaya hak kazanan kişidir.

Mecazi bir anlam taşımaz; finansal ve emeklilik planlaması bağlamında kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "annuitant" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The annuitant receives monthly payments from the retirement fund."

Türkçe: "Emekli maaşı alan kişi, emeklilik fonundan aylık ödemeler alır."


English: "Insurance companies calculate the amount to be paid to the annuitant based on various factors."

Türkçe: "Sigorta şirketleri, emekli maaşı alan kişiye ödenecek miktarı çeşitli faktörlere göre hesaplar."


English: "Upon the death of the annuitant, the annuity payments may continue to a designated beneficiary."

Türkçe: "Emekli maaşı alan kişinin ölümü üzerine, anuiti ödemeleri belirlenen bir yararlanıcıya devam edebilir."


English: "The annuitant opted for a lifetime annuity, ensuring a steady income throughout retirement."

Türkçe: "Emekli maaşı alan kişi, emeklilik boyunca sabit bir gelir sağlayan ömür boyu anuiti seçeneğini tercih etti."


English: "The tax implications for the annuitant depend on the type of annuity plan selected."

Türkçe: "Emekli maaşı alan kişi için vergi sonuçları, seçilen anuiti planının türüne bağlıdır."

Yorumlar