Annular ne demek?

"Annular" kelimesi, "halkasal" anlamına gelir ve genellikle bir çember veya halka şeklinde olan, bu şekli andıran veya bu şekilde düzenlenmiş yapıları ifade eder.

Bu terim, özellikle astronomide (örneğin, annular güneş tutulması gibi) ve mühendislikte (örneğin, annular halkaları olan yapılar gibi) kullanılır. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan belirli bir geometrik form veya düzenlemeyi belirtir.İşte "annular" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "An annular eclipse occurs when the moon covers the center of the sun, leaving a bright ring visible."

Türkçe: "Halkasal tutulma, ayın güneşin merkezini kapattığı ve parlak bir halkanın görünür kaldığı zaman meydana gelir."


English: "The engineer designed an annular structure to improve the stability of the building."

Türkçe: "Mühendis, binanın stabilitesini artırmak için halkasal bir yapı tasarladı."


English: "Annular fins are used in heat exchangers to increase the surface area for heat transfer."

Türkçe: "Isı değiştiricilerde, ısı transferi için yüzey alanını artırmak amacıyla halkasal kanatlar kullanılır."


English: "The planet Saturn is known for its annular rings, which are made of ice and rock particles."

Türkçe: "Satürn gezegeni, buz ve kaya parçacıklarından oluşan halkasal halkalarıyla bilinir."


English: "In the experiment, they observed the fluid flow through an annular space between two cylinders."

Türkçe: "Deneyde, iki silindir arasındaki halkasal bir boşluktan sıvı akışını gözlemlediler."

Yorumlar