Annulate ne demek?

"Annulate" kelimesi, "halkalı" veya "çemberli" anlamına gelir ve genellikle bir nesnenin veya organizmanın yüzeyinde bulunan halka benzeri yapıları veya işaretleri ifade eder.

Biyolojide, birçok canlının vücut yapılarında bulunan halka şeklindeki bantlar veya segmentler için kullanılır. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu terim doğrudan fiziksel özellikler veya yapısal özelliklerle ilişkilendirilir.İşte "annulate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The worm's body is annulate, showing distinct ring-like segments."

Türkçe: "Solucanın vücudu halkalıdır, belirgin halka benzeri segmentler gösterir."


English: "Botanists observed the annulate stem of the plant, which contributed to its flexibility."

Türkçe: "Botanikçiler, bitkinin esnekliğine katkıda bulunan halkalı gövdesini gözlemlediler."


English: "Fossil records indicate that many prehistoric animals had annulate body structures."

Türkçe: "Fosil kayıtları, birçok tarih öncesi hayvanın halkalı vücut yapılarına sahip olduğunu gösterir."


English: "The annulate pattern on the mushroom's cap is a key identifying feature."

Türkçe: "Mantarın şapkasındaki halkalı desen, önemli bir tanımlayıcı özelliktir."


English: "Researchers are studying the function of annulate appendages in marine creatures."

Türkçe: "Araştırmacılar, deniz canlılarında halkalı eklerin işlevini inceliyorlar."

Yorumlar