Annulment ne demek?

"Annulment" kelimesi, "iptal" veya "geçersiz kılma" anlamına gelir ve bir evliliğin veya yasal anlaşmanın başından itibaren hukuki olarak geçersiz olduğunun resmi olarak tanınması sürecini ifade eder.

Annulment, evliliğin ya da anlaşmanın hiç var olmadığını ya da başlangıcından itibaren geçerli olmadığını belirten yasal bir karardır. Bu terim, genellikle evliliklerin yasal olarak iptali bağlamında kullanılır, ancak diğer yasal sözleşmelerin veya anlaşmaların iptali için de kullanılabilir.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan hukuki bir işlemi ifade eder.İşte "annulment" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "They applied for an annulment of their marriage on the grounds of fraud."

Türkçe: "Dolandırıcılık gerekçesiyle evliliklerinin iptali için başvurdular."


English: "The court granted the annulment, declaring the marriage null and void."

Türkçe: "Mahkeme, evliliği geçersiz ve hükümsüz ilan ederek iptali onayladı."


English: "Annulment is different from divorce in that it treats the marriage as if it never happened."

Türkçe: "İptal, evliliği hiç olmamış gibi ele aldığı için boşanmadan farklıdır."


English: "One of the conditions for annulment is that the marriage was never consummated."

Türkçe: "İptalin koşullarından biri, evliliğin asla tüketilmemiş olmasıdır."


English: "After the annulment, both parties are free to marry again as if the previous marriage never existed."

Türkçe: "İptalden sonra, her iki taraf da önceki evlilik hiç var olmamış gibi tekrar evlenmekte serbesttir."

Yorumlar