Annulus ne demek?

"Annulus" kelimesi, "halka" veya "çember" anlamına gelir ve genellikle iki farklı yarıçaplı daire arasında kalan, halka şeklindeki alanı ifade eder.

Bu terim matematik, biyoloji, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılır. Örneğin, bir ağacın gövdesindeki yıllık halkalar veya bir disk şeklindeki mekanik parçanın dış kenarı ile iç boşluğu arasındaki alan gibi.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan belirli bir geometrik şekli veya yapısal özelliği belirtir.İşte "annulus" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The tree's age can be determined by counting the rings in the annulus."

Türkçe: "Ağacın yaşı, halkadaki yıllık halkalar sayılarak belirlenebilir."


English: "In the heart, the mitral valve annulus plays a crucial role in valve function."

Türkçe: "Kalpte, mitral kapak halkası kapak fonksiyonunda kritik bir rol oynar."


English: "The annulus area is calculated by subtracting the inner circle's area from the outer circle's area."

Türkçe: "Halka alanı, dış dairenin alanından iç dairenin alanı çıkarılarak hesaplanır."


English: "During the surgery, the doctor repaired the damaged annulus of the intervertebral disc."

Türkçe: "Ameliyat sırasında doktor, intervertebral diskin hasar görmüş halkasını onardı."


English: "The annulus fibrosus is the outer layer of the disc that surrounds the nucleus pulposus."

Türkçe: "Annulus fibrosus, nükleus pulposusu çevreleyen diskin dış katmanıdır."

Yorumlar