Annum ne demek?

"Annum" kelimesi, "yıl" anlamına gelir ve genellikle finans, eğitim, istatistik ve diğer birçok alanda bir takvim yılı süresini ifade etmek için kullanılır.

Bu terim, özellikle yıllık gelir, yıllık faiz oranı, yıllık ücretler gibi konuları belirtirken sıkça karşımıza çıkar. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan zamanın bir ölçütü olarak bir yılın kullanımıyla ilgilidir.İşte "annum" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The interest rate is calculated per annum."

Türkçe: "Faiz oranı yıllık olarak hesaplanır."


English: "He earns $50,000 per annum before taxes."

Türkçe: "Vergilerden önce yılda 50.000 dolar kazanıyor."


English: "The scholarship offers $10,000 per annum for tuition fees."

Türkçe: "Burs, öğrenim ücretleri için yıllık 10.000 dolar sunar."


English: "The contract is renewable every annum on the anniversary date."

Türkçe: "Sözleşme, yıl dönümü tarihinde her yıl yenilenebilir."


English: "The company reports its financial results on an annual basis, at the end of each annum."

Türkçe: "Şirket, finansal sonuçlarını her yıl sonunda, yıllık bazda raporlar."

Yorumlar