Annunciation ne demek?

"Annunciation" kelimesi, "müjdeleme" veya daha spesifik olarak "Hz. Meryem'e İsa'nın doğumu müjdesinin verilmesi" anlamına gelir.

Bu terim, Hristiyanlıkta çok önemli bir olayı ifade eder ve genellikle Melek Cebrail'in, İsa Mesih'in doğumunu Hz. Meryem'e müjdelediği olayı belirtmek için kullanılır.

Bu olay, Hristiyan takviminde "Müjdeleme Bayramı" olarak da kutlanır. "Annunciation" terimi, genellikle dini bir bağlamda kullanılır ve doğrudan Hz. Meryem'e İsa'nın doğumunun müjdelenmesi olayını ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz.İşte "annunciation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Annunciation is celebrated on March 25th in the Christian calendar."

Türkçe: "Müjdeleme, Hristiyan takviminde 25 Mart'ta kutlanır."


English: "Artists have depicted the Annunciation in numerous paintings throughout history."

Türkçe: "Sanatçılar, tarih boyunca Müjdeleme'yi pek çok tabloda tasvir etmişlerdir."


English: "The Gospel of Luke describes the Annunciation as the moment when the angel Gabriel announces to Mary that she will bear the son of God."

Türkçe: "Luka İncili, Müjdeleme'yi, melek Cebrail'in Meryem'e Tanrı'nın oğlunu doğuracağını müjdelediği an olarak tanımlar."


English: "During the Annunciation, Mary was told she had found favor with God."

Türkçe: "Müjdeleme sırasında, Meryem'e Tanrı'nın lütfuna mazhar olduğu söylendi."


English: "The feast of the Annunciation is a significant day for prayer and reflection in the Christian faith."

Türkçe: "Müjdeleme Bayramı, Hristiyan inancında dua ve düşünce için önemli bir gündür."

Yorumlar