Annus horribilis ne demek?

"Annus horribilis" ifadesi Latince'den gelir ve "korkunç yıl" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle çok sayıda kötü olayın yaşandığı, özellikle zorluk ve felaketlerle dolu bir yılı tanımlamak için kullanılır.

Başlangıçta genel bir ifade olmasına rağmen, bu terim özellikle 1992 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Birleşik Krallık kraliyet ailesi için bir dizi olumsuz olayı tanımlamak amacıyla kullanıldığından beri popülerleşmiştir. Mecazi anlamda, sadece belirli bir kişi veya grup için değil, genel olarak herhangi bir kişi, kurum veya ülke için oldukça zor geçen bir yılı ifade edebilir.


İşte "annus horribilis" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "After losing her job and dealing with health issues, she referred to last year as her annus horribilis."
Türkçe: "İşini kaybettikten ve sağlık sorunlarıyla uğraştıktan sonra, geçen yılı 'korkunç yılı' olarak nitelendirdi."

English: "The company faced an annus horribilis with plummeting sales and legal challenges."
Türkçe: "Şirket, satışların düşmesi ve hukuki zorluklarla 'korkunç bir yıl' geçirdi."

English: "For many, 2020 was an annus horribilis due to the global pandemic."
Türkçe: "Birçok kişi için 2020, küresel pandemi nedeniyle 'korkunç bir yıl' oldu."

English: "The political scandal turned the politician's promising career into an annus horribilis."
Türkçe: "Politik skandal, politikacının umut verici kariyerini 'korkunç bir yıl'a çevirdi."

English: "The football team's annus horribilis included injuries to key players and unexpected defeats."
Türkçe: "Futbol takımının 'korkunç yılı', ana oyuncuların sakatlanması ve beklenmedik yenilgileri içeriyordu."

Yorumlar