Anode ne demek?

"Anode" kelimesi, "anot" anlamına gelir ve elektriksel bir devrede, elektronların elektrik kaynağından çıktığı pozitif kutup olarak tanımlanır.

Pil, elektroliz hücresi veya diğer elektrikli cihazlarda elektron akışının yönünü belirleyen elemandır. Anot, genellikle oksidasyonun gerçekleştiği yer olarak da bilinir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan elektrik ve kimya alanlarında kullanılan teknik bir terimdir.İşte "anode" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "In a battery, the anode is the terminal where electrons leave the cell."

Türkçe: "Bir pilde, anot elektronların hücreden ayrıldığı uçtur."


English: "During the electrolysis of water, hydrogen is produced at the anode."

Türkçe: "Su elektrolizinde, hidrojen anotta üretilir."


English: "The anode material can significantly affect the efficiency of a solar cell."

Türkçe: "Anot malzemesi, bir güneş hücresinin verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilir."


English: "Corrosion often occurs at the anode in galvanic cells."

Türkçe: "Galvanik hücrelerde korozyon genellikle anotta meydana gelir."


English: "The choice of anode is crucial for the performance of lithium-ion batteries."

Türkçe: "Lityum-iyon pillerin performansı için anot seçimi hayati önem taşır."

Yorumlar