Anodizing ne demek?

"Anodizing" kelimesi, "anodlama" işlemi anlamına gelir ve genellikle alüminyum gibi metallerin yüzeyinin, elektrolitik bir işlem aracılığıyla koruyucu bir oksit tabakası oluşturacak şekilde işlenmesini ifade eder.

Bu işlem sırasında, metal anot olarak kullanılır ve elektroliz yoluyla metalin yüzeyinde kalın, koruyucu, dayanıklı bir oksit tabakası oluşturulur. Anodlama, metalin korozyona direncini artırır, aşınma direncini iyileştirir ve yüzeyi estetik açıdan daha çekici hale getirebilir. Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan bir metal işleme teknolojisini ifade eder.İşte "anodizing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The process of anodizing aluminum involves submerging the metal in an acid electrolyte bath and passing an electric current through it."

Türkçe: "Alüminyumun anodlama işlemi, metali asitli bir elektrolit banyosuna daldırma ve üzerinden elektrik akımı geçirme işlemini içerir."


English: "Anodizing provides a durable surface that is resistant to corrosion and wear."

Türkçe: "Anodlama, korozyona ve aşınmaya karşı dirençli dayanıklı bir yüzey sağlar."


English: "Many manufacturers choose anodizing for finishing metal products because it enhances their appearance and increases their lifespan."

Türkçe: "Birçok üretici, metal ürünlerin görünümünü iyileştirdiği ve ömrünü uzattığı için bitirme işlemi olarak anodlamayı tercih eder."


English: "Anodizing can also be used to add color to metal surfaces through the use of dyes."

Türkçe: "Anodlama, boyaların kullanımı yoluyla metal yüzeylere renk eklemek için de kullanılabilir."


English: "After anodizing, the metal is more resistant to environmental damages."

Türkçe: "Anodlama sonrasında, metal çevresel zararlara karşı daha dirençli hale gelir."

Yorumlar