Anoint ne demek?

"Anoint" kelimesi, "meshetmek" anlamına gelir ve genellikle dini bir ritüelde yağ veya kutsal su kullanarak bir kişiyi kutsal bir görev için aday gösterme veya onurlandırma işlemidir.

Bu terim, kralların taç giyme törenlerinde, din adamlarının atanmasında veya dini törenlerde kullanılır. Mecazi anlamda, bir kişiyi bir görev veya pozisyon için özel olarak seçmek veya onaylamak anlamında da kullanılabilir.İşte "anoint" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The priest anointed the sick with holy oil as a part of the healing service."

Türkçe: "Rahip, iyileştirme hizmetinin bir parçası olarak hastaları kutsal yağ ile meshetti."


English: "In the ceremony, the king was anointed with sacred oils by the high priest."

Türkçe: "Törende, kral yüksek rahip tarafından kutsal yağlarla meshedildi."


English: "The community anointed her as the leader in recognition of her efforts."

Türkçe: "Topluluk, çabalarının tanınması adına onu lider olarak atadı."


English: "To anoint someone as a successor is a symbolic act of passing on authority."

Türkçe: "Birini halef olarak atamak, otoriteyi devretmenin sembolik bir eylemidir."


English: "He was anointed as the chosen one in the prophecy."

Türkçe: "Kehanette seçilmiş kişi olarak atandı."

Yorumlar