Anointing ne demek?

"Anointing" kelimesi, "meshetme" işlemi anlamına gelir ve genellikle dini bir ritüelde, bir kişiyi yağ veya kutsal su ile kutsama eylemini ifade eder.

Bu ritüel, bir kişinin tanrısal bir görevi üstlenmesi, iyileştirme, koruma altına alınması veya kutsal bir amaç için ayrılması amacıyla yapılır. "Anointing" sadece dini törenlerle sınırlı olmayıp, genel olarak bir kişiye özel bir yetki, onur veya görev verme eylemi olarak da mecazi anlamda kullanılabilir.İşte "anointing" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anointing of the sick is a common practice in many religions for healing and comfort."

Türkçe: "Hastaların meshetme işlemi, iyileşme ve konfor amacıyla birçok dinde yaygın bir uygulamadır."


English: "During the coronation, the monarch is anointed with holy oils as a symbol of divine blessing."

Türkçe: "Taç giyme töreni sırasında, monark tanrısal bir lütuf sembolü olarak kutsal yağlarla meshedilir."


English: "The priest performed the anointing ceremony, marking the beginning of the religious festival."

Türkçe: "Rahip, dini festivalin başlangıcını işaretleyen meshetme törenini gerçekleştirdi."


English: "Anointing the head with oil was an ancient tradition signifying honor and respect."

Türkçe: "Başı yağla meshetmek, onur ve saygıyı belirten eski bir gelenekti."


English: "The anointing of leaders in the early church was seen as a crucial act of setting them apart for God's work."

Türkçe: "Erken kilisede liderlerin meshedilmesi, onları Tanrı'nın işi için ayırmanın önemli bir eylemi olarak görülüyordu."

Yorumlar