Anointment ne demek?

"Anointment" kelimesi, "meshetme" anlamına gelir ve genellikle bir kişiyi dini bir göreve atama, kutsama veya bir amaca adama ritüelinde kullanılan yağ veya kutsal suyun uygulanması işlemini ifade eder.

Bu terim, dini ritüellerde, özellikle de bir kişinin kral, rahip ya da başka bir dini lider olarak atanması ve kutsanması bağlamında kullanılır. Mecazi anlamda, bir kişinin bir görev veya rol için özel olarak seçilip onaylanması anlamına da gelebilir.İşte "anointment" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anointment of the new king was a grand ceremony attended by many."

Türkçe: "Yeni kralın meshetme töreni, birçok kişinin katıldığı görkemli bir törendi."


English: "During the anointment, sacred oils are applied to symbolize the individual's dedication to their spiritual role."

Türkçe: "Meshetme sırasında, bireyin ruhsal rolüne olan adanmışlığını simgelemek için kutsal yağlar uygulanır."


English: "The bishop's anointment took place in the cathedral, marking the beginning of his leadership in the church."

Türkçe: "Piskoposun meshetme töreni, kilisedeki liderliğinin başlangıcını işaret eden katedralde gerçekleşti."


English: "Her anointment as the community leader was recognized with a special ceremony."

Türkçe: "Topluluk lideri olarak meshetmesi, özel bir törenle tanındı."


English: "The anointment process involves prayers and the laying on of hands, in addition to the application of oils."

Türkçe: "Meshetme işlemi, yağların uygulanmasının yanı sıra, dualar ve ellerin üzerine konulmasını içerir."

Yorumlar