Anomalous ne demek?

"Anomalous" kelimesi, "anormal" veya "olağandışı" anlamına gelir ve genellikle beklenen, tipik veya standart olanın dışında bir durum veya özellik için kullanılır.

Bu terim, bilimden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede, beklenenin dışında kalan her türlü durumu açıklamak için kullanılabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir şeyin norm dışı veya beklenmedik olmasını ifade eder.İşte "anomalous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The scientist observed anomalous results in the experiment, which could not be explained by existing theories."

Türkçe: "Bilim insanı, mevcut teorilerle açıklanamayan deneyde olağandışı sonuçlar gözlemledi."


English: "Her behavior was considered anomalous and raised concerns among her friends."

Türkçe: "Davranışı anormal olarak kabul edildi ve arkadaşları arasında endişe uyandırdı."


English: "Anomalous weather patterns have become more frequent due to climate change."

Türkçe: "İklim değişikliği nedeniyle olağandışı hava desenleri daha sık hale geldi."


English: "The audit revealed several anomalous transactions that needed further investigation."

Türkçe: "Denetim, daha fazla araştırma gerektiren birkaç olağandışı işlem ortaya çıkardı."


English: "Anomalous data in the research prompted a review of the methodology used."

Türkçe: "Araştırmadaki anormal veriler, kullanılan metodolojinin gözden geçirilmesini gerektirdi."

Yorumlar