Anomaly ne demek?

"Anomaly" kelimesi, "anormallik" veya "sapma" anlamına gelir ve genellikle beklenen, normal veya standart durumların dışında kalan, öngörülemeyen veya açıklanamayan bir durumu veya olayı ifade eder.

Bu terim, bilimden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede, beklenenin dışında kalan her türlü durumu açıklamak için kullanılır. Mecazi anlamda, genel kabullerin veya beklentilerin dışında kalan herhangi bir durum veya davranışı belirtmek için kullanılabilir.İşte "anomaly" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The scientist discovered an anomaly in the data that challenged existing theories."

Türkçe: "Bilim insanı, mevcut teorileri sorgulayan verilerde bir anormallik keşfetti."


English: "Climate change has led to weather anomalies such as unseasonably warm winters."

Türkçe: "İklim değişikliği, mevsim normallerinin üzerinde sıcak kışlar gibi hava anormalliklerine yol açtı."


English: "The patient's symptoms presented an anomaly that puzzled the doctors."

Türkçe: "Hastanın semptomları, doktorları şaşırtan bir anormallik sergiledi."


English: "In this study, we aim to explain the anomalies observed in the behavior of the stock market."

Türkçe: "Bu çalışmada, borsanın davranışında gözlemlenen anormallikleri açıklamayı amaçlıyoruz."


English: "Her unique approach to solving problems was seen as an anomaly in the company."

Türkçe: "Problemleri çözme konusundaki benzersiz yaklaşımı, şirkette bir sapma olarak görüldü."

Yorumlar