Anonymization ne demek?

"Anonymization" kelimesi, "anonimleştirme" anlamına gelir ve kişisel bilgilerin tanımlanabilirliğini ortadan kaldırarak kişilerin kimliklerini gizleme sürecini ifade eder.

Bu işlem, özellikle veri gizliliği ve koruması bağlamında, bireylerin mahremiyetini korumak amacıyla kullanılır. Anonimleştirme, verilerin üçüncü taraflarca tanınmasını veya bireylerin bu verilerle doğrudan ilişkilendirilmesini engelleyerek, veri güvenliğini artırmayı hedefler. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan veri koruma ve gizlilik tekniklerini ifade eden bir terimdir.İşte "anonymization" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company implemented data anonymization techniques to protect customer privacy."

Türkçe: "Şirket, müşteri gizliliğini korumak için veri anonimleştirme teknikleri uyguladı."


English: "Anonymization of patient records is essential for medical research to comply with privacy laws."

Türkçe: "Hasta kayıtlarının anonimleştirilmesi, gizlilik yasalarına uyum sağlamak için tıbbi araştırmalar için zorunludur."


English: "Effective anonymization requires removing all identifiers that could potentially trace back to an individual."

Türkçe: "Etkili anonimleştirme, bireyi potansiyel olarak geri izleyebilecek tüm tanımlayıcıların kaldırılmasını gerektirir."


English: "The anonymization process is critical in the era of big data to ensure ethical use of information."

Türkçe: "Anonimleştirme işlemi, bilgi kullanımının etik olmasını sağlamak için büyük veri çağında kritik öneme sahiptir."


English: "While anonymization can enhance privacy, it is also important to ensure that the data remains useful for analysis."

Türkçe: "Anonimleştirme gizliliği artırabilirken, verilerin analiz için kullanışlı kalmasının da sağlanması önemlidir."

Yorumlar