Anonymous ne demek?

"Anonymous" kelimesi, "anonim" anlamına gelir ve bir kişinin veya kaynağın isminin bilinmediği, açıklanmadığı veya gizli tutulduğu durumları ifade eder.

Bu terim, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir: internet üzerindeki anonim kullanıcılar, isimsiz bağışçılar, yazarı bilinmeyen eserler gibi. Anonim olmak, bir kişinin kimliğinin bilinçli olarak gizli tutulması veya tanınmamış olması durumunu belirtir. Mecazi anlamda geniş bir kullanımı yoktur; genellikle doğrudan bir kişi veya eserin kimliğinin açıklanmaması durumunu belirtir.İşte "anonymous" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The donation was made by an anonymous benefactor."

Türkçe: "Bağış anonim bir hayırsever tarafından yapıldı."


English: "Users can leave feedback on the website anonymously."

Türkçe: "Kullanıcılar web sitesinde anonim olarak geribildirim bırakabilirler."


English: "The author chose to publish their book under an anonymous pseudonym."

Türkçe: "Yazar, kitabını anonim bir takma ad altında yayınlamayı tercih etti."


English: "An anonymous source provided the information to the journalists."

Türkçe: "Anonim bir kaynak, gazetecilere bilgi sağladı."


English: "The survey allows participants to remain anonymous to ensure honest responses."

Türkçe: "Anket, katılımcıların dürüst yanıtlar sağlamasını garantilemek için anonim kalmasına izin verir."

Yorumlar