Anorexia nervosa ne demek?

"Anorexia nervosa", "anoreksiya nervoza" anlamına gelir ve özellikle aşırı kilo kaybı korkusuyla karakterize edilen, yeme bozukluklarından biridir.

Bu durum, bireylerin vücut ağırlıklarını aşırı düşük seviyelerde tutmak için yemeyi sınırlamaları, aşırı egzersiz yapmaları veya diğer aşırı yöntemlere başvurmaları ile bilinir. Anoreksiya nervoza, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda bireyin duygusal ve psikolojik sağlığını da etkileyen ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan belirli bir psikolojik ve fiziksel sağlık durumunu ifade eder.İşte "anorexia nervosa" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anorexia nervosa is a serious eating disorder that requires professional treatment."

Türkçe: "Anoreksiya nervoza, profesyonel tedavi gerektiren ciddi bir yeme bozukluğudur."


English: "The treatment for anorexia nervosa often involves therapy, nutritional counseling, and sometimes medication."

Türkçe: "Anoreksiya nervoza tedavisi genellikle terapi, beslenme danışmanlığı ve bazen ilaç içerir."


English: "Individuals with anorexia nervosa may have a distorted body image, seeing themselves as overweight even when they are underweight."

Türkçe: "Anoreksiya nervoza olan bireyler, kendilerini aşırı kilolu olarak görebilirler, hatta kilo kaybı yaşadıklarında bile."


English: "Early intervention is crucial in the treatment of anorexia nervosa to prevent long-term health complications."

Türkçe: "Anoreksiya nervoza tedavisinde erken müdahale, uzun vadeli sağlık komplikasyonlarını önlemek için hayati öneme sahiptir."


English: "Recovering from anorexia nervosa is a challenging process that involves regaining a healthy relationship with food and body image."

Türkçe: "Anoreksiya nervozadan kurtulma süreci, sağlıklı bir beslenme ve vücut imajı ile yeniden bir ilişki kurmayı içeren zorlu bir süreçtir."

Yorumlar