Anorexic ne demek?

"Anorexic" kelimesi, "anoreksik" anlamına gelir ve anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) belirtileri gösteren veya bu durumdan muzdarip olan bireyleri ifade eder.

Anoreksiya nervoza, bireyin aşırı kilo kaybı korkusuyla yemeği aşırı derecede kısıtlaması ve aşırı kilo kaybına yol açacak davranışlarda bulunması durumudur. "Anorexic" terimi, genellikle bu bozukluğun etkilediği kişilerle ilişkilendirilir ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan belirli bir sağlık durumunu belirten bir sıfattır.İşte "anorexic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The patient was diagnosed as anorexic after losing a significant amount of weight."

Türkçe: "Hasta, önemli miktarda kilo kaybettikten sonra anoreksik olarak teşhis edildi."


English: "Anorexic individuals often have a distorted perception of their body image."

Türkçe: "Anoreksik bireylerin genellikle vücut imajları hakkında bozulmuş bir algıları vardır."


English: "Support groups can be helpful for anorexic patients and their families."

Türkçe: "Destek grupları, anoreksik hastalar ve aileleri için faydalı olabilir."


English: "It's important to approach anorexic behavior with understanding and care, not judgment."

Türkçe: "Anoreksik davranışlara karşı anlayış ve özenle, yargılamadan yaklaşmak önemlidir."


English: "Recovery from anorexic symptoms requires a comprehensive treatment plan including psychological and nutritional support."

Türkçe: "Anoreksik semptomlardan kurtulma, psikolojik ve beslenme desteği içeren kapsamlı bir tedavi planı gerektirir."

Yorumlar