Anorthite ne demek?

"Anorthite" kelimesi, "anortit" anlamına gelir ve kalsiyum ve alüminyumdan oluşan bir tür feldispat mineralidir.

Bu mineral, özellikle bazalt ve diğer magmatik kayaçlarda bulunur ve jeoloji ile ilgilenenler tarafından sıklıkla incelenir. Anortit, jeolojik oluşumlar, kayaçların sınıflandırılması ve yer kabuğunun kimyasal bileşiminin anlaşılması açısından önem taşır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir mineral türünü belirten spesifik bir terimdir.İşte "anorthite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anorthite is a key component of the Earth's crust, found in igneous rocks."

Türkçe: "Anortit, yer kabuğunun ana bileşenlerinden biridir ve magmatik kayaçlarda bulunur."


English: "The crystal structure of anorthite allows it to form distinct, sharp crystals."

Türkçe: "Anortitin kristal yapısı, belirgin, keskin kristaller oluşturmasına olanak tanır."


English: "Geologists study anorthite to understand the conditions under which igneous rocks form."

Türkçe: "Jeologlar, magmatik kayaçların hangi koşullar altında oluştuğunu anlamak için anortiti incelerler."


English: "Anorthite, being rich in calcium and aluminum, plays a significant role in the mineralogy of some rocks."

Türkçe: "Kalsiyum ve alüminyum açısından zengin olan anortit, bazı kayaçların mineralojisinde önemli bir rol oynar."


English: "The presence of anorthite in a rock sample can indicate its geologic history and origin."

Türkçe: "Bir kayaç örneğinde anortitin varlığı, onun jeolojik tarihini ve kökenini belirtebilir."

Yorumlar