Another/the final nail in the coffin idiom ne demek?

"Another/the final nail in the coffin" deyimi, "çiviyi tabuta çakmak" anlamına gelir ve genellikle bir sürecin, durumun veya kişinin sonunu getiren, bir şeyin tamamen sona ermesine veya başarısız olmasına neden olan son olayı veya eylemi ifade eder.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir durumun zirveye ulaştığı veya bir projenin, ilişkinin ya da girişimin sona erdiğinin kesin işareti olarak kullanılır. Mecazi bir ifade olup, genellikle bir şeyin tamamen sona ermesine yol açan olaylar zincirinin son halkasını vurgular.İşte "another/the final nail in the coffin" deyimi ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The latest financial crisis was the final nail in the coffin for the struggling company."

Türkçe: "Son finansal kriz, mücadele eden şirket için tabuta çakılan son çivi oldu."


English: "His refusal to apologize was another nail in the coffin of their relationship."

Türkçe: "Özür dilemeyi reddetmesi, ilişkilerinin sonunu getiren bir başka etken oldu."


English: "The new regulations put the final nail in the coffin for many small businesses."

Türkçe: "Yeni düzenlemeler, birçok küçük işletme için sonun başlangıcı oldu."


English: "Losing their star player to injury was the final nail in the coffin for the team's championship hopes."

Türkçe: "Yıldız oyuncularını sakatlığa kaybetmek, takımın şampiyonluk umutları için tabuta çakılan son çivi oldu."


English: "The cancellation of the contract was another nail in the coffin, sealing the fate of the project."

Türkçe: "Sözleşmenin iptali, projenin kaderini mühürleyen bir başka etken oldu."

Yorumlar