Anoxic ne demek?

"Anoxic" kelimesi, "oksijensiz" anlamına gelir ve bir ortamın veya dokunun hiç oksijen içermemesi durumunu ifade eder.

Bu terim, genellikle tıp ve çevre bilimlerinde, özellikle su ekosistemlerinde veya kan dolaşımında oksijen seviyesinin aşırı düşük olduğu veya tamamen yok olduğu durumlar için kullanılır. "Anoxic" koşullar, canlılar için zararlı olabilir ve özellikle su altı ekosistemlerinde balık ölümlerine veya dokularda hasara neden olabilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir çevresel veya fizyolojik durumu belirten bir sıfattır.İşte "anoxic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anoxic waters of the dead zone cannot support marine life."

Türkçe: "Ölü bölgenin oksijensiz suları, deniz yaşamını destekleyemez."


English: "Anoxic brain injury occurs when the brain is deprived of oxygen."

Türkçe: "Oksijensiz beyin hasarı, beyin oksijensiz kaldığında meydana gelir."


English: "The treatment of sewage can help prevent anoxic conditions in lakes and rivers."

Türkçe: "Atık suyun arıtılması, göllerde ve nehirlerde oksijensiz koşulların önlenmesine yardımcı olabilir."


English: "Anoxic environments are studied to understand the survival mechanisms of certain bacteria."

Türkçe: "Bazı bakterilerin hayatta kalma mekanizmalarını anlamak için oksijensiz ortamlar incelenir."


English: "Fish kills often occur in anoxic conditions caused by algal blooms."

Türkçe: "Balık ölümleri, genellikle alg patlamaları nedeniyle oluşan oksijensiz koşullarda meydana gelir."

Yorumlar