ANPR ne demek?

"ANPR" ifadesi "Automatic Number Plate Recognition" kelimelerinin kısaltmasıdır ve Türkçeye "Otomatik Plaka Tanıma Sistemi" olarak çevrilir.

Bu sistem, araçların plakalarını otomatik olarak tanıyıp kaydedebilen bir teknolojidir. ANPR, trafik kontrolü, otopark yönetimi, hız ihlallerinin tespiti ve güvenlik amaçlı gözetleme gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir teknolojik uygulamayı ifade eder.İşte "ANPR" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The city's traffic management system uses ANPR cameras to monitor vehicle flow."

Türkçe: "Şehrin trafik yönetim sistemi, araç akışını izlemek için ANPR kameralarını kullanır."


English: "ANPR technology can significantly reduce the time spent on manual vehicle checks at borders."

Türkçe: "ANPR teknolojisi, sınırlardaki manuel araç kontrollerine harcanan zamanı önemli ölçüde azaltabilir."


English: "Parking lots equipped with ANPR allow for automatic payment based on vehicle entry and exit times."

Türkçe: "ANPR ile donatılmış otoparklar, araç giriş ve çıkış saatlerine göre otomatik ödeme yapılmasını sağlar."


English: "Law enforcement agencies use ANPR to track down stolen vehicles or those involved in criminal activities."

Türkçe: "Kolluk kuvvetleri, çalıntı araçları veya suç faaliyetlerine karışan araçları takip etmek için ANPR kullanır."


English: "The implementation of ANPR has led to debates about privacy and the surveillance of citizens."

Türkçe: "ANPR'nin uygulanması, vatandaşların gizliliği ve gözetlenmesi hakkında tartışmalara yol açtı."

Yorumlar