Ansa ne demek?

"Ansa" kelimesi, Latin kökenli bir terim olup "sap" veya "kulp" anlamına gelir.

Genellikle, bir nesnenin tutulması için tasarlanmış, genellikle dairesel veya yuvarlak bir şekilde olan parçasını ifade eder. Astronomide, bir gezegenin halkalarının görünmeyen bölümlerini birleştiren hayali bir çizgiyi tanımlamak için de kullanılabilir. Bunun dışında, "ansa" biyolojide belirli yapıların tanımında kullanılan teknik bir terim olabilir.

Mecazi bir anlamı spesifik olarak belirtilmemiştir; kullanımı genellikle bağlamına göre değişir.İşte "ansa" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The pot's ansa was broken, making it difficult to hold."

Türkçe: "Tencerenin sapı kırıktı, bu da onu tutmayı zorlaştırıyordu."


English: "In anatomy, the ansa cervicalis is a loop of nerves in the neck."

Türkçe: "Anatomide, ansa cervicalis boyundaki bir sinir döngüsüdür."


English: "The artisan crafted a beautiful ansa for the basket, enhancing its aesthetic appeal."

Türkçe: "Zanaatkar, sepet için güzel bir sap tasarladı, bu da estetik çekiciliğini artırdı."


English: "Observations of Saturn's ansae have provided valuable data about its ring system."

Türkçe: "Satürn'ün saplarının gözlemleri, halka sistemi hakkında değerli veriler sağladı."


English: "The handle, or ansa, of the ancient vase was adorned with intricate designs."

Türkçe: "Antik vazonun sapı veya kulp, karmaşık tasarımlarla süslenmişti."

Yorumlar