Ansoff matrix ne demek?

"Ansoff matrix" ifadesi, "Ansoff matrisi" olarak Türkçeye çevrilir ve iş stratejilerini planlamak için kullanılan bir çerçeveyi ifade eder.

İgor Ansoff tarafından geliştirilen bu matris, şirketlerin büyüme fırsatlarını dört temel strateji üzerinden değerlendirmelerine yardımcı olur: Pazar Penetrasyonu, Pazar Geliştirme, Ürün Geliştirme ve Çeşitlendirme. Ansoff matrisi, bir işletmenin mevcut ve potansiyel ürünlerle mevcut ve potansiyel pazarlarda nasıl büyüyebileceğine dair stratejik seçenekleri görselleştirir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan belirli bir stratejik yönetim aracını ifade eder.İşte "Ansoff matrix" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company used the Ansoff matrix to identify new growth opportunities."

Türkçe: "Şirket, yeni büyüme fırsatlarını belirlemek için Ansoff matrisini kullandı."


English: "By applying the Ansoff matrix, we can explore various strategies for market expansion."

Türkçe: "Ansoff matrisini uygulayarak, pazar genişletme için çeşitli stratejileri keşfedebiliriz."


English: "The Ansoff matrix helps businesses decide whether to develop new products or enter new markets."

Türkçe: "Ansoff matrisi, işletmelere yeni ürünler geliştirmeleri veya yeni pazarlara girmeleri konusunda karar vermede yardımcı olur."


English: "In the context of the Ansoff matrix, diversification involves creating new products for new markets."

Türkçe: "Ansoff matrisi bağlamında, çeşitlendirme yeni pazarlar için yeni ürünler oluşturmayı içerir."


English: "Market penetration is one of the strategies outlined in the Ansoff matrix, focusing on increasing market share for existing products."

Türkçe: "Pazar penetrasyonu, Ansoff matrisinde belirtilen stratejilerden biridir ve mevcut ürünlerin pazar payını artırmaya odaklanır."

Yorumlar