Answer for something ne demek?

"Answer for something" ifadesi, "bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek" veya "bir şeyin hesabını vermek" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin eylemlerinin, kararlarının veya hatalarının sonuçlarına sahip çıkması gerektiği durumları ifade eder. Sorumluluk alma, olası sonuçlara katlanma veya yapılan bir hata için özür dileme anlamında kullanılabilir. 

Mecazi bir anlam taşıyabilir, çünkü "cevap vermek" eylemi, sadece sözlü bir yanıtı değil, aynı zamanda eylemlerin veya kararların arkasında durmayı da içerebilir.İşte "answer for something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The CEO had to answer for the company's financial losses in the last quarter."

Türkçe: "CEO, şirketin son çeyrekteki finansal kayıplarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı."


English: "After the project failed, the team leader was asked to answer for the outcomes."

Türkçe: "Proje başarısız olduktan sonra, takım liderinden sonuçların hesabını vermesi istendi."


English: "He knew that sooner or later, he would have to answer for his actions."

Türkçe: "Er ya da geç, eylemlerinin hesabını vermek zorunda kalacağını biliyordu."


English: "The politician was forced to answer for her statements when they caused public outrage."

Türkçe: "Politikacı, ifadeleri kamuoyunda öfkeye neden olduğunda, açıklamalarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı."


English: "In a just society, everyone must answer for their own mistakes."

Türkçe: "Adil bir toplumda, herkes kendi hatalarının sorumluluğunu almalıdır."

Yorumlar