Answer ne demek?

"Answer" kelimesi, "cevap" anlamına gelir ve bir soruya verilen yanıtı, bir problemin çözümünü ya da bir durum veya talebe verilen tepkiyi ifade eder.

Genellikle doğrudan iletişimde kullanılan bu terim, mecazi olarak da bir ihtiyacı karşılamak, bir sorunun çözümünü sunmak ya da bir duruma tepki göstermek gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir.İşte "answer" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "She quickly found the answer to the math problem."

Türkçe: "Matematik probleminin cevabını hızlıca buldu."


English: "He didn't know the answer to the question and remained silent."

Türkçe: "Sorunun cevabını bilmiyordu ve sessiz kaldı."


English: "The government's answer to the economic crisis was to reduce taxes."

Türkçe: "Hükümetin ekonomik krize cevabı vergileri azaltmaktı."


English: "Can you answer the phone, please?"

Türkçe: "Lütfen telefonu cevaplayabilir misin?"


English: "Finding a sustainable energy source is the answer to reducing our carbon footprint."

Türkçe: "Sürdürülebilir bir enerji kaynağı bulmak, karbon ayak izimizi azaltmanın cevabıdır."

Yorumlar