Answer (someone) back ne demek?

"Answer (someone) back" ifadesi, "birine karşılık vermek" veya "birine cevap/yanıt geri vermek" anlamına gelir.

Genellikle, bir otorite figürüne veya üst bir konumda olan bir kişiye, genellikle saygısızca veya cesurca yapılan sözlü bir yanıttır. Bu ifade, özellikle çocukların veya alt konumda olan kişilerin, kendilerine yönelik bir eleştiriye, emre veya yoruma karşı koyarak cevap vermelerini tanımlar.

Mecazi bir anlam taşımaz, ancak ifadenin kullanımı genellikle konuşmanın tonuna ve bağlamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.İşte "answer (someone) back" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He was reprimanded for answering the teacher back in a disrespectful manner."

Türkçe: "Öğretmene saygısız bir şekilde karşılık verdiği için azarlandı."


English: "Answering back can sometimes be seen as standing up for yourself, but it should be done respectfully."

Türkçe: "Karşılık vermek bazen kendini savunmak olarak görülebilir, ancak bu saygılı bir şekilde yapılmalıdır."


English: "She didn't hesitate to answer her boss back when she felt unfairly criticized."

Türkçe: "Haksız yere eleştirildiğini hissettiğinde patronuna karşılık vermekte tereddüt etmedi."


English: "The child was taught not to answer back to adults, but to listen and learn."

Türkçe: "Çocuğa yetişkinlere karşılık vermemesi, ancak dinlemesi ve öğrenmesi öğretildi."


English: "While it's important to express your opinions, answering someone back in an aggressive way is not advisable."

Türkçe: "Fikirlerinizi ifade etmek önemliyken, birine agresif bir şekilde karşılık vermenin tavsiye edilmez."

Yorumlar