Answerable ne demek?

"Answerable" kelimesi, "sorumlu" veya "hesap verebilir" anlamına gelir ve bir kişinin eylemlerinin, kararlarının veya görevlerinin sonuçlarından dolayı sorumluluk taşıdığını ve bu nedenle sorulara veya eleştirilere yanıt vermek zorunda olduğunu ifade eder.

Bu terim genellikle iş, hukuk ve kişisel ilişkiler bağlamında kullanılır ve bir kişinin veya grubun, belirli bir durum veya olay karşısında hesap verebilir olmasını vurgular. Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan birinin sorumluluklarını ve hesap verebilirliğini belirten bir sıfattır.


İşte "answerable" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Managers are answerable to their superiors for the performance of their teams."
Türkçe: "Yöneticiler, takımlarının performansı için üstlerine karşı sorumludur."

English: "In a democratic system, politicians should be answerable to the public."
Türkçe: "Demokratik bir sistemde, politikacılar kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır."

English: "She felt answerable for the project's failure and resigned from her position."
Türkçe: "Projenin başarısızlığından dolayı sorumlu hissetti ve pozisyonundan istifa etti."

English: "Parents are answerable for their children's actions until they reach the age of majority."
Türkçe: "Ebeveynler, çocuklarının eylemlerinden reşit olana kadar sorumludur."

English: "As the team leader, you will be answerable for any mistakes made during the project."
Türkçe: "Takım lideri olarak, projede yapılan hatalardan sorumlu olacaksınız."


Yorumlar