Answered ne demek?

"Answered" kelimesi, "yanıtlandı" veya "cevaplandı" anlamına gelir ve genellikle bir sorunun, çağrının veya ihtiyacın karşılandığı, cevap verildiği veya yanıt alındığı durumları ifade eden bir fiilin geçmiş zaman biçimidir.

Bu terim, hem doğrudan iletişim bağlamında (örneğin, bir soruya sözlü ya da yazılı yanıt vermek) hem de genel olarak bir talebe veya duruma karşılık verme anlamında kullanılabilir. "Answered" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime, genellikle bir eylemin gerçekleştiğini veya bir sürecin tamamlandığını belirtir.İşte "answered" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The teacher answered the student's question with patience."

Türkçe: "Öğretmen, öğrencinin sorusunu sabırla yanıtladı."


English: "After several rings, the phone was finally answered."

Türkçe: "Birkaç çaldıktan sonra, telefon nihayet cevaplandı."


English: "The community's call for help was answered by the local government."

Türkçe: "Topluluğun yardım çağrısı, yerel hükümet tarafından yanıtlandı."


English: "She answered the door to find her friend standing outside."

Türkçe: "Kapıyı yanıtladığında, arkadaşını dışarıda beklerken buldu."


English: "All the emails have been answered, clearing the inbox."

Türkçe: "Tüm e-postalar yanıtlandı, gelen kutusu temizlendi."

Yorumlar