Antagonist ne demek?

"Antagonist" kelimesi, "düşman" veya "karşıt kahraman" anlamına gelir ve genellikle bir hikaye veya olay örgüsünde ana karakterin (protagonistin) hedeflerine karşı çıkan kişiyi ifade eder.

Biyoloji ve tıpta, bir kasın veya ilacın işlevine karşıt etki gösteren kas veya ilaç için de kullanılabilir.

Mecazi anlamda, bir kişi veya durumun bir başkasının hedeflerine, fikirlerine veya eylemlerine direnç gösterdiği durumları ifade etmek için genişletilebilir.İşte "antagonist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "In many stories, the antagonist is not entirely evil but has understandable motives."

Türkçe: "Birçok hikayede, antagonist tamamen kötü değildir ancak anlaşılabilir motiflere sahiptir."


English: "The muscle relaxant works by blocking the action of the antagonist muscles."

Türkçe: "Kas gevşetici, antagonist kasların etkisini bloke ederek çalışır."


English: "Every superhero needs an antagonist to make the story compelling."

Türkçe: "Her süper kahramanın hikayeyi çekici kılmak için bir düşmana ihtiyacı vardır."


English: "In the drama, the antagonist's eventual redemption surprises the audience."

Türkçe: "Dramada, antagonistin sonunda kurtuluşu izleyiciyi şaşırtır."


English: "The antagonist in the film challenges the protagonist's beliefs, forcing them to grow."

Türkçe: "Filmdeki antagonist, protagonistin inançlarını sorgulatır, onları gelişmeye zorlar."

Yorumlar