Antagonistic ne demek?

"Antagonistic" kelimesi, "karşıt" veya "düşmanca" anlamına gelir ve genellikle bir kişi, grup veya durumun bir diğerine karşı çıkan, zıt veya rekabetçi tutumunu ifade eder.

Biyoloji ve tıpta, bir ilacın veya kasın bir diğerine zıt etkisi olduğunda kullanılır. Mecazi anlamda, fikirler, inançlar veya politikalar arasındaki çatışma veya karşıtlığı vurgulamak için genişletilebilir.İşte "antagonistic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The two politicians have always had an antagonistic relationship."

Türkçe: "İki politikacının arası her zaman düşmanca olmuştur."


English: "Antagonistic muscles work against each other to move the body."

Türkçe: "Karşıt kaslar, vücudu hareket ettirmek için birbirlerine karşı çalışır."


English: "His antagonistic attitude made it difficult to reach a compromise."

Türkçe: "Düşmanca tutumu, bir uzlaşmaya varmayı zorlaştırdı."


English: "The debate became more heated as both sides expressed antagonistic views."

Türkçe: "Her iki taraf karşıt görüşlerini ifade ettikçe, tartışma daha da kızıştı."


English: "The medication acts as an antagonist to the virus, inhibiting its ability to replicate."

Türkçe: "İlaç, virüsün replikasyon yeteneğini engelleyerek ona karşıt olarak hareket eder."

Yorumlar