Antagonize ne demek?

"Antagonize" kelimesi, "kızdırmak", "düşmanlaştırmak" veya "karşı koymaya sevk etmek" anlamına gelir ve bir kişinin veya grupların başkalarını özellikle rahatsız edici, düşmanca veya kışkırtıcı bir şekilde davranarak onları kendilerine karşı çıkmaya veya düşmanca duygular beslemeye teşvik ettiği eylemi ifade eder.

Genellikle sosyal ilişkiler veya siyasi ve ideolojik çatışmalar bağlamında kullanılır. Mecazi anlamda, bir kişinin veya durumun kasıtlı olarak gerilim veya çatışma yarattığı durumları açıklamak için genişletilebilir.İşte "antagonize" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He didn't mean to antagonize his coworker, but his comments were taken the wrong way."

Türkçe: "İş arkadaşını kızdırmak istememişti, ancak yorumları yanlış anlaşıldı."


English: "The politician's remarks served to antagonize an already divided electorate."

Türkçe: "Politikacının sözleri, zaten bölünmüş olan seçmen kitlesini daha da düşmanlaştırmaya hizmet etti."


English: "Trying to force your opinion on others will only antagonize them."

Türkçe: "Başkalarının üzerine kendi fikrini zorlamak, sadece onları kızdıracaktır."


English: "The company's decision to cut wages has antagonized the workforce."

Türkçe: "Şirketin maaşları kesme kararı, iş gücünü düşmanlaştırdı."


English: "It's important not to antagonize potential allies in negotiations."

Türkçe: "Müzakerelerde potansiyel müttefikleri kızdırmamak önemlidir."

Yorumlar