Antagonized ne demek?

"Antagonized" kelimesi, "kızdırılmış", "düşmanlaştırılmış" veya "karşı koymaya sevk edilmiş" anlamına gelir ve bir kişi veya grubun, başkaları tarafından özellikle rahatsız edici, düşmanca veya kışkırtıcı davranışlarla provoke edildiği durumları ifade eder.

Bu durum, genellikle sosyal ilişkiler, iş yeri çatışmaları, siyasi tartışmalar veya herhangi bir grup dinamiği içinde yaşanabilir. "Antagonized" terimi, genellikle geçmişte gerçekleşen bir olayı veya eylemi anlatırken kullanılır ve mecazi bir anlam taşıyabilir; örneğin, bir kişinin veya grubun gereksiz yere çatışma yaratma eğilimini vurgulamak için kullanılabilir.İşte "antagonized" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The manager's harsh criticism antagonized the employees, leading to a drop in morale."

Türkçe: "Yöneticinin sert eleştirisi, çalışanları kızdırdı ve bu da moralin düşmesine neden oldu."


English: "He realized too late that his words had antagonized his friend."

Türkçe: "Sözlerinin arkadaşını kızdırdığını çok geç fark etti."


English: "The new policy antagonized many in the community, sparking protests."

Türkçe: "Yeni politika, topluluktakilerin birçoğunu kızdırdı ve protestolara yol açtı."


English: "The team was antagonized by the unfair decision of the referee."

Türkçe: "Takım, hakemin haksız kararından dolayı kızdırıldı."


English: "She felt antagonized by the constant surveillance at work."

Türkçe: "İş yerindeki sürekli gözetimden dolayı kızdırılmış hissetti."

Yorumlar