Antarctic ne demek?

"Antarctic" kelimesi, "Antarktika" anlamına gelir ve genellikle Güney Kutbu'nu çevreleyen bölgeyi, bu bölgedeki kıtayı veya genel olarak güney kutup bölgesini ifade eder.

"Antarctic" terimi, bu coğrafi bölgeyle ilgili doğal özellikleri, iklimi, araştırmaları ve ekosistemleri tanımlamak için kullanılır. Mecazi bir anlamı genel olarak yoktur; bu kelime doğrudan dünyanın en güneyindeki kutup bölgesini ve oradaki çevresel koşulları belirten coğrafi bir terimdir.İşte "Antarctic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Antarctic is one of the last unexplored frontiers on Earth."

Türkçe: "Antarktika, Dünya üzerindeki son keşfedilmemiş sınırlardan biridir."


English: "Scientists conduct climate change research in the Antarctic."

Türkçe: "Bilim insanları, Antarktika'da iklim değişikliği araştırmaları yaparlar."


English: "Penguins are one of the most well-known inhabitants of the Antarctic."

Türkçe: "Penguenler, Antarktika'nın en bilinen sakinlerinden biridir."


English: "The Antarctic Treaty prohibits military activity on the continent."

Türkçe: "Antarktika Antlaşması, kıtada askeri faaliyetleri yasaklar."


English: "Explorers face extreme conditions in the Antarctic, including freezing temperatures and blizzards."

Türkçe: "Kaşifler, Antarktika'da dondurucu sıcaklıklar ve tipiler de dahil olmak üzere aşırı koşullarla karşı karşıya kalırlar."

Yorumlar