Antecedent ne demek?

"Antecedent" kelimesi, "öncül" veya "neden" anlamına gelir ve bir olayın, durumun veya fikrin öncesinde gelen ve genellikle onu etkileyen veya yol açan şeyi ifade eder.

Dilbilimde, bir zamirin atıfta bulunduğu önceki isim veya ifadeyi belirtir. Mecazi anlamda, genellikle bir sonucun oluşumuna katkıda bulunan önceki koşullar veya etkenler bağlamında kullanılabilir.İşte "antecedent" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Understanding the antecedents of the conflict can help in resolving it."

Türkçe: "Çatışmanın öncüllerini anlamak, onu çözmeye yardımcı olabilir."


English: "In the sentence 'John lost his wallet,' 'John' is the antecedent of the pronoun 'his.'"

Türkçe: "'John cüzdanını kaybetti' cümlesinde, 'John' zamirin 'onun' öncülüdür."


English: "The economic crisis had several antecedents, including poor financial regulation."

Türkçe: "Ekonomik krizin birkaç öncülü vardı, bunlar arasında kötü finansal düzenleme de bulunuyordu."


English: "Researchers are studying the antecedents of happiness to understand what influences it."

Türkçe: "Araştırmacılar, mutluluğu neyin etkilediğini anlamak için mutluluğun öncüllerini inceliyorlar."


English: "The invention of the printing press was an important antecedent to the Enlightenment."

Türkçe: "Matbaanın icadı, Aydınlanma dönemine önemli bir öncül teşkil etti."

Yorumlar