Antedate ne demek?

"Antedate" kelimesi, "öncelemek" veya "tarih öncesi" anlamına gelir ve bir olayın, belgenin veya nesnenin başka bir olaydan, belgeden veya nesneden daha önceki bir tarihte meydana geldiğini veya oluşturulduğunu ifade eder.

Bu terim, genellikle tarihsel bağlamlarda kullanılır ve bir şeyin var oluşunun veya oluşumunun, genellikle referans alınan diğer olaylardan veya nesnelerden daha eski olduğunu belirtmek için kullanılır. Mecazi anlamda, bir fikir veya uygulamanın bir başka fikir veya uygulamadan önce geldiğini ifade etmek için genişletilebilir, ancak genel olarak doğrudan zamanla ilgili bir terimdir.İşte "antedate" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The discovery of the manuscript antedates the previously known oldest version by a century."

Türkçe: "El yazmasının keşfi, daha önce bilinen en eski versiyondan bir yüzyıl öncelemektedir."


English: "His interest in renewable energy antedated the current environmental movement."

Türkçe: "Yenilenebilir enerjiye olan ilgisi, mevcut çevre hareketinden önce gelmektedir."


English: "The architectural style of the building antedates the Victorian era."

Türkçe: "Binanın mimari stili, Viktorya döneminden öncelemektedir."


English: "The practice of using herbal remedies antedates modern medicine."

Türkçe: "Bitkisel tedavileri kullanma uygulaması, modern tıptan önce gelir."


English: "This law antedates the formation of the current government system."

Türkçe: "Bu yasa, mevcut hükümet sisteminin oluşumundan önce gelmektedir."

Yorumlar