Antedated ne demek?

"Antedated" kelimesi, "öncelenmiş" veya "tarihi geriye alınmış" anlamına gelir ve bir olayın, belgenin veya nesnenin, başka bir olaydan, belgeden veya nesneden daha önceki bir tarihte meydana geldiğini veya oluşturulduğunu ifade eden bir fiilin geçmiş zaman biçimidir.

Bu terim, genellikle tarihsel belgelerde veya olayların kronolojisini belirlerken kullanılır. "Antedated" mecazi bir anlam taşımaz; bu kelime, zamanla ilgili doğrudan ve spesifik bir durumu açıklar.İşte "antedated" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The letter was antedated to appear as if it had been written weeks before the actual date."

Türkçe: "Mektup, gerçek tarihten haftalar önce yazılmış gibi görünmesi için tarihi geriye alınmıştı."


English: "The artifact they discovered antedated the establishment of the city by several centuries."

Türkçe: "Keşfettikleri eser, şehrin kuruluşunu birkaç yüzyıl öncelenmişti."


English: "Her interest in the subject antedated her academic career, starting in her childhood."

Türkçe: "Konuya olan ilgisi, akademik kariyerinden önce, çocukluğunda başlamıştı."


English: "The tradition antedated the current population's arrival in the area."

Türkçe: "Gelenek, mevcut nüfusun bölgeye varışından önce gelmişti."


English: "This document was antedated to comply with the regulations in force at the time."

Türkçe: "Bu belge, o zaman yürürlükte olan yönetmeliklere uyum sağlamak için tarihi geriye alınmıştı."

Yorumlar