Antediluvian ne demek?

"Antediluvian" kelimesi, "Tufan öncesi" anlamına gelir ve kelime kelime çevirisi "ante-" (önce) ve "diluvian" (tufan) kelimelerinden oluşur.

Bu terim, genellikle İncil'deki Büyük Tufan'dan önceki dönemi ifade eder.

Mecazi olarak, çok eski, modası geçmiş veya çağdışı şeyler için kullanılır, sanki o şeyler Tufan'dan önceki zamanlardan kalmış gibi.İşte "antediluvian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The antediluvian civilizations left few records for us to study."

Türkçe: "Tufan öncesi uygarlıklar, incelememiz için çok az kayıt bıraktı."


English: "His ideas on technology are so antediluvian, they're practically from the Stone Age."

Türkçe: "Teknolojiye dair fikirleri öylesine çağdışı ki, adeta Taş Devri'nden kalmış gibi."


English: "The museum displayed antediluvian artifacts that predate recorded history."

Türkçe: "Müze, kaydedilmiş tarihten önceki Tufan öncesi eserler sergiledi."


English: "Despite his antediluvian appearance, the professor was very much in touch with the latest trends."

Türkçe: "Çağdışı görünümüne rağmen, profesör en son trendlerle oldukça içli dışlıydı."


English: "They found antediluvian fossils that shed new light on early life forms."

Türkçe: "Erken yaşam formları hakkında yeni ışıklar tutan Tufan öncesi fosiller buldular."

Yorumlar